Na prośbę Podkarpackiej Izby Rolniczej znak PIR/972/2022/AW  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tak aby zwiększyć zakres ubezpieczeń zwierząt i upraw (np. afrykański pomór świń czy salmonelloza, konopie, lnianka, ostropest itp.).

Wystąpienie w załączniku.