Zamieszczamy odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR w sprawie stworzenia możliwości wiarygodnego potwierdzenia przez rolników parametrów jakościowych swoich płodów rolnych w stosunku do badań podmiotów skupowych.