Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią  MRiRW na zgłoszoną przez KRIR opinię w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 roku.

Resort informuje o pracach nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.