W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 21 sierpnia 2023 r.  z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (wystąpienie KPIR z dnia 16 sierpnia br.) w sprawie przywrócenia terminów i umożliwienie beneficjentom poprawienia oraz uzupełnienia wniosków o objęcie wsparciem w ramach KPO, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 31 sierpnia 2023 r., przedstawiło następujące informacje:

Wychodząc naprzeciw postulatom Krajowej Rady Izb Rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził z dniem 24 sierpnia 2023 r. zmianę zapisów Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmiana dotyczy cz. 3 inwestycji A1.4.1. Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy oraz cz. 5 inwestycji A1.4.1. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.
Zmiana Regulaminu umożliwia ponowne przekazanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioskodawcy pisma o objęciu przedsięwzięcia wsparciem, w przypadku braku potwierdzenia odczytania go w terminie oraz ponowne powiadomienie wnioskodawcy drogą e-mailową lub sms.
Postanowienia zmienionego Regulaminu dotyczą również wnioskodawców, których umowę uznano za niezawartą w wyniku niedokonania potwierdzenia odczytania powyższego pisma.
W przypadku pojawienia się problemów ze złożeniem wniosków rolnicy mogą uzyskać szczegółowe wyjaśniania w ARiMR zarówno w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych, jak i w Centrali Agencji.

Pismo KRIR >>>

Odp. MRiRW >>>

Wystąpienie KPIR

 

Do pobrania
Download this file (wystąpienie KPIR (2).pdf)wystąpienie KPIR (2).pdf[ ]219 kB