Raz sucho, raz mokro

Na Kujawach do początku lipca było sucho i ciepło. Następnie zaczęło padać. Producenci podlewający uprawy nie spodziewając się zapowiadanych od dwóch tygodni deszczy nawadniali swoje uprawy. Po pierwszych dość obfitych deszczach okazało się, że plantacje są podtopione i trzeba z nich wypompować wodę.

Larwy szkodników w aspekcie żywieniowym

W maju br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się na uznanie larw chrząszcza mącznika młynarka za „nową żywność”. Przed wpisaniem larw mącznika do katalogu „nowej żywności” przez Radę UE, zostały one przebadane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Wyniki badań wykazały, że larwy są bogatym źródłem białka, tłuszczu i błonnika, czyli mogą służyć za „zrównoważone źródło pożywienia o niskiej emisji dwutlenku węgla”. Katalog nowej żywności jest prowadzony przez Komisję Europejską, a larwa młynarka jest pierwszym owadem wpisanym na tę listę.

Wycinka drzew na własnej działce

Przez wiele lat obowiązywały jedne przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. Do większości gatunków niezbędne było pozwolenie na wycinkę drzew, które wiązało się z szeregiem skomplikowanych formalności i ponoszeniem urzędowych opłat. W wyniku czego wiele osób rezygnowało z tego przedsięwzięcia lub dokonywało wycinki nielegalnie. Za niestosowanie się do obowiązujących wtedy przepisów, groziły bardzo wysokie kary finansowe, co nie było również skutecznym argumentem.

Aluminium a zdrowie człowieka

W XIX wieku aluminium było tworzywem droższym od złota, a jego właściwościami zachwycił się sam Napoleon III Bonaparte, który zaprosił na obiad króla Syjamu i specjalnie dla niego miał przygotowany komplet aluminiowych sztućców, sam korzystał ze złotych, a reszta uczestników obiadu korzystała ze srebrnych noży i widelców. Dziś aluminium1 nadal święci triumfy, jako drugi po żelazie najczęściej stosowany metal w produkcji. Dzieje się tak, ponieważ charakteryzuje się unikalnym połączeniem pożądanych właściwości: niską masą, dużą wytrzymałością, odpornością na korozję oraz podatnością na obróbkę. Cechy te oraz łatwość poddawania recyclingowi tworzą z aluminium materiał przyjazny środowisku.