Zamieszczamy treść pisma otrzymanego z MRiRW w sprawie ogłoszenia przez Komisję Europejską rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących ewentualnej zmiany przepisów dotyczących stosowania pestycydów. Komisja planuje dalsze ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin (nawet o 50%).

Z tego powodu bardzo ważne jest zgłaszanie uwag przez środowisko rolnicze.

W załączeniu tłumaczenie robocze konsultowanego materiału oraz wersję angielską pobraną ze strony KE.