Ministerstwo Rolnictwa ustosunkowało się do przesłanych przez KRIR uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wprowadzenia mechanizmu szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych bez konieczności powoływania komisji szacujących szkody.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie