Sejm przyjął  nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW wprowadzającej pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku COVID-19 z funduszy PROW.

Teraz ustawa trafiła do Senatu, który ma się nią zająć na posiedzeniu zaplanowanym na 4 sierpnia. Jeżeli Senat przyjmie dokument bez poprawek, nowelizacje ustawy będzie mógł podpisać Prezydent. Opublikowanie uchwalonych przepisów otworzy drogę do wydania przez Ministra Rolnictwa rozporządzenia regulującego zasady udzielania tej pomocy, co z kolei pozwoli ARiMR na uruchomienie naboru wniosków.

Jeżeli jednak Senat  zdecyduje się na poprawki, ustawa będzie musiała trafić ponownie do Sejmu, a ten zbierze się dopiero we wrześniu.

Pomoc dla wybranych

Resort rolnictwa planuje wesprzeć tymi pieniędzmi wybrane sektory, które uznano za najbardziej poszkodowane. Pomoc ma trafić do gospodarstw o ustalonej minimalnej skali produkcji. I tak wg projektu rozporządzenia będą się do niej kwalifikowały gospodarstwa utrzymujące wg stanu na 1 marca br.:

  • co najmniej 3 szt. bydła opasowego (tylko byczki), w wieku od 12 do 24 miesięcy;
  • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy;
  • co najmniej 1 świnię, ale w okresie o 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku zgłosił urodzenie przynajmniej 21 prosiąt. W tym przypadku stawka pomocy będzie uzależniona od liczby urodzonych w tym okresie prosiąt, a nie od liczy utrzymywanych świń;
  • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy;
  • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy;
  • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi, indyki), pod warunkiem, że między 15 marca a 15 czerwca br. przemieścił zwierzęta do rzeźni;
  • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych);
  • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych.