Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zwróciła się w piśmie z dnia 27.05.2020 do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" bez konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS po otrzymaniu pomocy.