W związku z trudną sytuacją na rynku, szczególnie mięsa wieprzowego, Zarząd KPIR wystosował apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o niezwłoczne opracowanie potrzebnych rozwiązań prawnych w ramach tarczy antykryzysowej dla sektora żywnościowego, której celem byłoby skuteczne zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych COVID-19. Poniżej zamieszczamy całą treść pisma wysłanego 14 maja br. do  ministra J.K Ardanowskiego w tej sprawie.

                        W imieniu rolników regionu Kujawsko-Pomorskiego,  informujemy Pana Ministra  o drastycznym spadku cen żywca wieprzowego  na obszarze całej Polski, w tym również w województwie kujawsko-pomorskim.   Obecnie, poza wszelką wątpliwością  mamy  do czynienia  z bardzo poważnym kryzysem  na rynku wieprzowiny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w ciągu miesiąca stawki za półtusze w klasie E spadły w niektórych podmiotach skupujących  o 2 złote (średnio o 1,70 zł).  Obecne ceny nie gwarantują zwrotu poniesionych kosztów. Niskie zbiory zbóż spowodowane ubiegłoroczną suszą oraz wysokie ich  ceny mają bezpośrednie przełożenie na  ceny pasz i „dobijają” dodatkowo  producentów trzody  chlewnej. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się rolnicy produkujący żywiec w cyklu otwartym, którzy zakupili importowane  warchlaki po rekordowo wysokich cenach ( 450 złotych za sztukę), a na dzień dzisiejszy po cenie zbliżonej  sprzedają tuczniki.  Prawdopodobnie za taki stan rzeczy w jakimś stopniu  odpowiada  import półtusz  pochodzących z Danii, Belgii czy Niemiec. Import ten, prowadzony na dużą skalę i po bardzo niskich cenach, co w obecnej sytuacji jest wielce prawdopodobne,  psuje rynek wieprzowiny w Polsce.  Jednak naszym zdaniem,  za tak drastyczne  spadki cen odpowiada głównie spadek konsumpcji wieprzowiny wynikający z pandemii COVID-19. Po krótkim okresie paniki konsumentów, nastroje uspokoiły się, a ze względu na niepewną sytuację ekonomiczną,  społeczeństwo częściowo ograniczyło swoje wydatki, w tym także  na żywność.  Niewątpliwie spadek konsumpcji mięsa i jego przetworów, oraz  nabiału spowodowany również  jest zakazem bądź znaczącym  ograniczeniem działalności hotelarsko-gastronomicznej, restauracji, barów, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia. 

Zakaz ten wynika bezpośrednio z przepisów prawa wprowadzonego na okoliczność wystąpienia pandemii,  a co za tym idzie jego skutki powinny być złagodzone ustawą (tarczą) antykryzysową, czego dotychczas nie uczyniono. W związku z powyższym apelujemy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o niezwłoczne opracowanie potrzebnych rozwiązań prawnych w ramach tarczy antykryzysowej dla sektora żywnościowego, której celem byłoby skuteczne zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych COVID-19. Jednocześnie, w związku z potrzebą doraźnej pomocy rolnikom wnioskujemy, aby programem unijnym przyjętym poprzez zmianę rozporządzenia PE i Rady 1305/2013 w pierwszej kolejności objąć  wsparciem producentów mięsa i mleka, gdyż to właśnie te sektory najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa.

Prezes KPIR – Ryszard Kierzek