W związku z przesyłanym projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza skierowała uwagi do w/w rozporządzenia w piśmie z dnia 20 lipca do Krajowej Rady Izb Rolniczych  następującej treści:

W ocenie zarządu w projekcie rozporządzenia pominięto  dwie  kluczowe grupy rolników, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem pandemii z powodu wprowadzenia  prawnych ograniczeń mających istotny, negatywny wpływ na wprowadzanie do obrotu ich produktów oraz uzyskiwanych w tym czasie niskich  cen.  Pierwsza grupa są to producenci warzyw pod osłonami  takich jak ogórki, pomidory czy nowalijki.  KPIR otrzymywała wiele sygnałów o braku możliwości sprzedaży tych produktów z powodu zamknięcia giełd i rynków hurtowych oraz targowisk i bazarów. Ponadto w okresie od marca do maja br.  odnotowano  mniejszy popyt na tego rodzaju asortyment, gdyż bardzo wielu klientów dokonywało zakupów w  dużych ilościach ( gromadząc zapasy )   podstawowych produktów żywnościowych takich jak mąka, cukier, makarony, ryż  i środków higienicznych. Siłą rzeczy zainteresowanie konsumenckie świeżymi warzywami było znikome, co skutkowało obniżką ich cen.

Druga grupa to rolnicy produkujący  trzodę chlewna w cyklu otwartym w oparciu o zakup prosiąt  bądź warchlaków z zewnątrz. Projektodawca, naszym zdaniem nie do końca słusznie uznał, żeby wesprzeć tylko gospodarzy produkujących   trzodę chlewną w cyklu zamkniętym.  Faktem jest, że gospodarstwa produkujące prosięta lub żywiec w cyklu zamkniętym są mniej elastyczne na zmieniające się tendencje rynkowe to jednak należy zauważyć, że utrzymująca się niska cena żywca wieprzowego w okresie pandemii dotyczy również tych rolników, którzy zdecydowali się na chów w cyklu otwartym.

Do pobrania
Download this file (109979125_1720949318085082_488023354717636137_o.pdf)Pismo[ ]379 kB