Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej dnia 17.11.2020 wystosował pismo w sprawie trudnej sytuacji na rynku mięsa do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy o następującej treści:

W imieniu rolników regionu Kujawsko-Pomorskiego, informujemy Pana Ministra o drastycznie pogłębiającym się kryzysie ekonomicznym w sektorze rolnym, który dotyka szczególnie gospodarstwa towarowe, produkujące na rynek. Kryzys ten przejawia się szczególnie spadkiem cen skupu mięsa, w tym żywca wieprzowego na obszarze całej Polski.

Monitoring cenowy prowadzony przez służby Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na poziomie każdego z powiatów naszego regionu tylko potwierdza, że kryzys na rynku mięsa wieprzowego utrwalił się na dobre. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy z małymi przerwami w okresie letnim, ceny wieprzowiny systematycznie spadały. Ostatnie notowania pokazują skokowe ich obniżenie do poziomu grubo poniżej 4,0 zł za 1 kg ( w wielu powiatach   podmioty skupowe płacą od 3,3 do 3,8 zł/1kg żywca. Podobnie wygląda sytuacja na rynku mięsa drobiowego, gdzie średnie ceny w notowaniu rok do roku (2019/2020) spadły o 30%. Uzyskiwane przychody ze sprzedaży mięsa nie pokrywają jego kosztów produkcji. Rynek wołowiny odrabia straty spowodowane zapowiedzią wprowadzenia feralnej „piątki dla zwierząt”, jednak do pełnej stabilizacji sporo mu jeszcze brakuje. Zakłady mięsne odraczają kolejne terminy odbioru żywych zwierząt co może świadczyć jedynie o pogłębianiu się kryzysu na rynkach mięsnych Najgorsze jest jednak to, że zapaść ta utrzymuje się od początku marca tj. po ogłoszeniu lockdownu i nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie nastąpią jakieś korzystne zmiany.   Dodatkowo, sytuację pogarsza niekontrolowany import mięsa z krajów wspólnotowych przez zakłady przetwórcze pazerne na „łatwy zarobek” oraz kolejne ograniczenia w handlu i gastronomii wynikające z przepisów covidowych. Niepokoi nas również sytuacja związana z wykorzystywaniem przez fermy przemysłowe importowanych warchlaków i prosiąt do dalszego tuczu. Jest to zjawisko nagminne, pozostające poza jakąkolwiek kontrolą i eliminujące z rynku rodzimych producentów, zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się na produkcję i odchów prosiąt w ramach krajowego programu odbudowy populacji trzody chlewnej inwestując w budynki inwentarskie. Bardzo często są to beneficjenci środków pomocowych pochodzących z PROW 2014-2020. Regulacje na rynku mięsa z poziomu UE są nieskuteczne i w praktyce nie przewidują skupu bezpośredniego od producentów, co pomogłoby rozwiązać problem. Mechanizmy, polegające na uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania mięsa w warunkach Polski do tej pory nigdy się nie sprawdziły z powodu nikłego zainteresowania podmiotów angażujących się w tego typu działalność.

Nie zauważamy również żadnych efektów zapowiadanych przez rząd działań mających na celu uruchamianie nowych, zagranicznych rynku zbytu dla polskiej żywności.

 

Dla dużej liczby rolników naszego regionu, produkcja zwierzęca stanowi podstawowe źródło ich dochodu. Dlatego też, załamanie się rynku   mięsa doprowadzi w krótkim czasie do degradacji ekonomicznej kilku tysięcy gospodarstw, zwłaszcza tych wysoko towarowych, które wyspecjalizowały się w hodowli zwierząt na potrzeby rynku. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o:

 

  1. Stworzenie warunków, przywracających polskim rolnikom opłacalność produkcji mięsa.  
  2. Bezzwłoczne uruchomienie skupu zwierząt na potrzeby rezerw materiałowych na obszarze całego kraju
  3. Utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla producentów świń, drobiu i bydła opasowego
  4. Wprowadzenie skutecznego nadzoru w zakresie importu warchlaków i prosiąt
  5. Zwiększenie nadzoru dotyczącego kontroli jakości importowanego mięsa wieprzowego i jego przetworów
  6. Udostępnienie i opublikowanie imiennej listy podmiotów ( zakładów przetwórczych) importujących mięso na potrzeby przetwórstwa z ilością zakupionego surowca za okres 2020 roku.
  7. Zaprzestania procedowania zmian w ustawie o ochronie zwierząt, szkodliwych dla polskich rolników i całego sektora rolnego

Stworzenie prawnych możliwości odraczania rat w spłacie pożyczek i kredytów zaciągniętych na potrzeby działalności rolniczej, w tym szczególnie dla kredytów preferencyjnych z dopłatami do odsetek z budżetu państwa.

                                                                                 Ryszard Kierzek

                                                                                    /Prezes KPIR /

Do wiadomości:

  1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  2. Krajowa Rada Izb Rolniczych