Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Pana Ministra o pilną nowelizację  ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 roku. Artykuł 65 ww. ustawy postanawia , że z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO.

Zarówno polscy rolnicy, zwłaszcza producenci mięsa jak również sektor przetwórstwa paszowego, a co najważniejsze konsumenci  nie są na taki scenariusz przygotowani. Wyeliminowanie z żywienia importowanych  pasz transgenicznych, w tym śruty sojowej spowoduje olbrzymi deficyt białka na rynku krajowym. Rodzime zasoby białka pochodzące głównie z poekstrakcyjnej śruty rzepakowej stanowią niewiele ponad 20% zapotrzebowania. Należy również zwrócić uwagę na wysoką jakość biologiczną ( bardzo korzystny skład aminokwasów ) białka  pochodzącego z nasion soi. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że cały przemysł paszowy bazuje na komponentach GMO. Zakładając,  nawet teoretyczne  wyeliminowanie z przetwórstwa paszowego składników genetycznie zmodyfikowanych, należy liczyć się z nagłym zwiększeniem kosztów produkcji po stronie rolników, a finalnie ze wzrostem cen produktów mięsa i jego produktów dla konsumentów.  W takich warunkach, produkcja mięsa stanie się nieopłacalna, a polskie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy  przestaną być konkurencyjnymi na rynku unijnym i światowym.   Biorąc pod uwagę powyższe, apelujemy do Pana Ministra o wykreślenie z ustawy zakazu produkcji i stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem komponentów zawierających organizmy GMO.  Jednocześnie jesteśmy gotowi  na dialog i współpracę na rzecz wypracowania długofalowych rozwiązań wsparcia rozwoju produkcji białka rodzimego.