Komisja Europejska przyjęła 21 maja strategię „Od pola do stołu”. Plan zakłada m.in. zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o połowę i nawozów o 20 proc. Poza tym 25 proc. gruntów ma być przeznaczone pod uprawy ekologiczne.

Obydwa plany są realizacją polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Określają kierunek transformacji rolnictwa i systemu żywnościowego, w celu zapewnienia lepszej ochrony zdrowia obywateli i środowiska. Wśród celów do zrealizowania do roku 2030 są m.in.

  • zmniejszenie stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50 proc. oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. do 2030 r.
  • zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc. do 2030 r.
  • zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50 proc. do 2030 r.
  • przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.