2 stycznia br. ruszył prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dla kogo skierowany jest program?

Jak wyjaśnia resort rolnictwa, dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów, a jego beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Jaka jest wysokość dofinansowania

Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Jak podkreśla MRiRW, podatek VAT nie stanowi w tym przypadku kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków: 31.03.2023 r.

Wnioski można składać do 31.03.2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), dostępny na stronie NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o uruchomionym naborze wniosków znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

źródło: MRiRW