Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej L.dz. DIR/606/2024 w sprawie zwolnienia rolników z planowanego obowiązku stosowania elektronicznego rejestru stosowania środków ochrony roślin.