Zamieszczamy opinię przekazaną przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych  w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.